Love Lashes

Privacy Policy.

Love Lashes, gevestigd te Wielsbeke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Love Lashes
Heirweg 149,
8710 Wielsbeke
info @ lovelashes.be
0472/13.53.30

Persoonsgegevens die wij verwerken

Love Lashes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Internetbrowser en apparaat type

Provider

 • Deze site via Booked-app

Doel

De mogelijkheid om online je afspraak te maken, bevestigen & afspraakherinnering te sturen
Enkel mogelijk na uitdrukkelijk toestemming van gebruiker
.

Verzamelt volgende persoonlijke data:

 • Naam, telefoonnumer en Email met toestemming tot communicatie: direct, via mail of telefoon

Privacy Policy

Na toestemming kan deze plugin worden gebruikt en valt alles onder de privacyregels op deze pagina.

Provider

 • Deze site via Contact Form 7

Doel

Interactie mogelijk maken tussen deze site en de bezoekers.

Verzamelt volgende persoonlijke data:

 • Naam en telefoonnumer met toestemming tot communicatie: direct, via mail of telefoon

Privacy Policy

Alles valt onder de privacyregels opdeze pagina.

Schoonheidssalon Love Lashes respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens die door de klant worden verschaft worden met uiterste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld door de Privacywet.

De klant verstrekt aan het schoonheidssalon persoonlijke gegevens voor het opstellen van een klantenfiche, dat wordt verwerkt in het klantenbestand. De klant voorziet daarbij het schoonheidssalon eveneens vooraf aan de behandeling van alle gegevens die van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeengekomen behandeling. Het schoonheidssalon zal de gegevens van de klant niet zonder schriftelijke toestemming van de klant verkopen of verhuren aan derden.

Geheimhouding

Het schoonheidssalon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant tijdens de behandeling verstrekt. We beschouwen informatie als vertrouwelijk als dit door de klant wordt meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Op basis van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vervalt de geheimhoudingsplicht en is het schoonheidssalon verplicht om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lovelashes.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Love Lashes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Love Lashes verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Provider

 • Deze site via Booked-app

Doel

De mogelijkheid om online je afspraak te maken, bevestigen & afspraakherinnering te sturen
Enkel mogelijk na uitdrukkelijk toestemming van gebruiker
.

Verzamelt volgende persoonlijke data:

 • Naam, telefoonnumer en Email met toestemming tot communicatie: direct, via mail of telefoon

Privacy Policy

Na toestemming kan deze plugin worden gebruikt en valt alles onder de privacyregels op deze pagina.

Provider

 • Deze site via Contact Form 7

Doel

Interactie mogelijk maken tussen deze site en de bezoekers.

Verzamelt volgende persoonlijke data:

 • Naam en telefoonnumer met toestemming tot communicatie: direct, via mail of telefoon

Privacy Policy

Alles valt onder de privacyregels opdeze pagina.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Love Lashes neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Love Lashes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Naam & afspraken > Bewaartermijn: 7 jaar > Reden: wettelijk verplichting om administratie 7 jaar te bewaren.
- E-mailadres & telefoon > Bewaartermijn: 3 maanden na laatste afspraak > Reden: gebruik bij nieuwe afspraak.
- Voor off-line documenten hanteren wij de wettelijke verplichte bewaartermijn van 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet verhuren of verkopen aan derden.
Love Lashes deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Love Lashes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Love Lashes jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Provider

 • One.com.

Doel

het verzorgen van de internetomgeving (webhosting).

Verzamelt volgende persoonlijke data:

 • Gegevens accounts & alles wat samenhangt met de site op zich

Privacy Policy

Lees hun volledige Privacy Policy na op:
https://www.one.com/en/info/privacy-policy/

DPA: https://www.one.com/static/info/data-processing-agreement-en.pdf

 

Provider

 • Google inc.

Doel

Analytics

Verzamelt volgende persoonlijke data:

 • Cookies
 • Gebruiksdata

Privacy Policy

Google Analytics iseen internet analyze service gemaakt en beheerd door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde data om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om er gebruiksrapporten over te maken en deze te delen met andere Google services.
Google mag de verzamelde data gebruiken om zijn eigen advertentienetwerk beter en gerichter te kunnen laten werken.
Deze integratie van Google Analytics maakt jouw IP-adres anoniem. Het maakt hiervoor gebruik van het verkorten van de gebruikers IP-adressen voor de landen binnen de Europese Unie of voor andere landen die aangesloten zijn door the Agreement on the European Economic Area.
De enige uitzondering hierop is dat een volledig IP-adres doorgestuurd kan worden naar een Google server en daarna verkort wordt in de USA.

Lees hun volledige Privacy Policy na op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Deactiveer Google Analytics

Provider

·       Google inc.

Doel

Content tonen van een ander platform, in dit geval: lettertypes

 

Verzamelt volgende persoonlijke data:

 • Gebruiksdata
 • Verschillende types data zoals je terug kunt vinden in de privacy policy van Google

Privacy Policy

Google Fonts is een service van Google, die heel veel verschillende lettertypes zichtbaar maakt.
De app zorgt ervoor dat je deze lettertypes op je site kunt implementeren en zichtbaar maken.

Lees hun volledige Privacy Policy na op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Provider

 • Google inc.

Doel

Content tonen van een andere site: Google maps.

Verzamelt volgende persoonlijke data:

 • Cookies
 • Gebruiksdata

Privacy Policy

Google Maps is een service van Google, die plannen en wegbeschrijvingen zichtbaar maakt.
De app zorgt ervoor dat je deze plannen op je site kunt implementeren en zichtbaar maken.

Lees hun volledige Privacy Policy na op:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Provider

 • Instagram, inc.

Doel

Content tonen van een andere site: Google maps.

Verzamelt volgende persoonlijke data:

 • Cookies
 • Gebruiksdata

Privacy Policy

Instagram is een service van Instagram, die foto's zichtbaar maakt.
De app zorgt ervoor dat je deze foto's op je site kunt implementeren en zichtbaar maken.

Lees hun volledige Privacy Policy na op:
https://help.instagram.com/155833707900388

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Love Lashes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Lees ook even: Cookies

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Love Lashes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lovelashes.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Love Lashes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger/

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Love Lashes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze volledige site maakt gebruik van SSL/HTTPS: alle informatie die uitgewisselt wordt (door de gebruiker) met onze site is dus versleuteld.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lovelashes.be

 

Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

Onze site wordt gehost door One.com en alle gegevens staan dus opgeslagen op servers in de datacenters van One.com in Denemarken.

 

Deze pagina werd gemaakt op 09/01/2018 en laatst gewijzigd op 24/05/2018.